XPressEntry Quản lý không gian hạn chế

Quản lý không gian hạn chế

bảng dữliệu Giới hạn không gian hạn chế

XPressEntry cung cấp các giải pháp quản lý không gian hạn chế cầm tay để truy cập và an toàn.

Các tính năng chính:

  • Ghi lại và xem các mục nhập và thời gian thực trong thời gian thực.
  • Ngăn chặn việc xâm nhập trái phép vào các không gian hạn chế cải thiện an toàn.
  • Đăng ký nhân viên được ủy quyền mới truy cập từ mọi nơi, mọi lúc.
  • Tự động đồng bộ hóa tất cả dữ liệu hoạt động với máy chủ để báo cáo dễ dàng.
  • Người đọc cầm tay hỗ trợ tất cả các thẻ thông minh / liên lạc và sinh trắc học.

XPressEntry

Yêu cầu thêm thông tin ở đây!