XPressUHF Máy tính để bàn USB UHF Reader

Máy tính để bàn USB UHF Reader

bảng dữliệu

XPressUHF là một đầu đọc / ghi trên máy tính để bàn USB linh hoạt và mạnh mẽ.

Các tính năng chính:

  • Bàn phím hoặc đầu ra cổng RS232 COM ảo của dữ liệu UHF
  • Chọn dữ liệu từ các ngân hàng có thể cấu hình người dùng: Bộ nhớ EPC / TID / USER
  • Dễ dàng tùy chỉnh định dạng đầu ra bàn phím để phân tích cú pháp và hiển thị dữ liệu thẻ
  • Cài đặt nguồn và tần số có thể định cấu hình của người dùng
  • Cửa sổ mạnh mẽ SDK để viết các ứng dụng UHF tùy chỉnh


 

Trình đọc XPressUHF

Yêu cầu thêm thông tin ở đây!

Tôi hiểu và đồng ý với email marketing Điều khoản và điều kiện.