XPressTools Kiểm tra công cụ vào / ra

Kiểm tra công cụ vào / ra

bảng dữliệu Theo dõi công cụ

XPressTools cung cấp các giải pháp kiểm tra và kiểm tra công cụ di động để theo dõi và giải trình.

Các tính năng chính:

  • Nhanh chóng kiểm tra các công cụ vào / ra cho nhân viên, không còn đường dài nữa
  • Được xây dựng trong hỗ trợ cho mã vạch, phù hiệu và RFID
  • Tăng khả năng giải trình của nhân viên để trả lại công cụ
  • Công cụ theo dõi, hàng tiêu dùng và lô hàng

Một số giải pháp theo dõi công cụ đang làm chậm công nhân ở nôi cụ quá lâu khi họ có thể làm việc. XPressTools được thiết kế để nhanh nhất. Công cụ kiểm tra tại các trang web công nghiệp hoặc xây dựng có xu hướng không bao giờ được kiểm tra lại. Quản lý hàng tồn kho buộc phải dành thời gian theo dõi các mục bị thất lạc và đặt hàng thay thế. XPressTools cải thiện trách nhiệm giải trình cho các công cụ, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu ngân sách công cụ. Tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác bằng cách bỏ qua bàn phím cho thiết bị cầm tay để giúp công cụ kiểm tra vào / ra giao dịch nhanh hơn.

XPressTools

Nhận một dùng thử miễn phí tải về phần mềm của chúng tôi và yêu cầu thêm thông tin tại đây!