SỰ KIỆN SẮP TỚI: ISC West 2020 (Gian hàng TBA) - Las Vegas, NV - 18-20, 2020

In nhãn Thông tin mã vạch & RFID

Nhãn mã vạch nhôm anodized

Thép không gỉ mã vạch biển hiệu

Nhãn mã vạch polyester

Thẻ nội dung RFID phổ quát

Thẻ RFID cứng phổ quát

Thẻ tab gấp RFID

Nhãn thẻ RFID / mã vạch

Yêu cầu thêm thông tin!