RFID / Thiết bị phần cứng mà chúng tôi đề xuất cho giải pháp của mình

Cổng thông tin RFID thông minh Telaeris

Những đặc trưng bao gồm:

  • Đầu đọc RFID EPC-Gen2.
  • Lên đến 20 ft. Vùng phủ sóng tùy thuộc vào thẻ RFID.
  • Báo thức bằng còi, đèn LED và email.
  • Tương thích với bất kỳ cơ sở dữ liệu phụ trợ được kết nối ODBC nào.
  • Phần mềm XPressAlarm chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
  • Deter trộm cắp, cập nhật vị trí mục, và nhân viên theo dõi.
  • Phần mềm cập nhật các mục cơ sở dữ liệu thẻ dựa trên đoạn văn.
  • Ăng-ten có thể điều chỉnh hoàn toàn.
  • Chiều cao của 7 ft., Tùy biến có sẵn.

Giá có sẵn theo yêu cầu.

Ảnh chụp màn hình XPressAlarm