Đối tác và Tích hợp XPressEntry

XPressEntry cung cấp xác thực bảo mật cầm tay từ mọi nơi, mọi lúc.

Hệ thống của chúng tôi tích hợp với hầu hết các hệ thống kiểm soát truy cập vật lý tăng cường an ninh và an toàn tại nơi làm việc.