SỰ KIỆN SẮP TỚI: Triển lãm & Hội nghị An ninh (Gian hàng C57) - ICC Sydney, Cảng Darling - Tháng 7 24-26, 2019

XPressEntry Hoàn thành kiểm soát truy cập di động

Hoàn thành kiểm soát truy cập di động

Màn hình khu vực chiếm đóng

Màn hình sự kiện Muster