SỰ KIỆN SẮP TỚI: Triển lãm & Hội nghị An ninh (Gian hàng C57) - ICC Sydney, Cảng Darling - Tháng 7 24-26, 2019

XPress870N Đầu đọc huy hiệu cầm tay

XPress870N

XPress870N đủ chắc chắn để sử dụng trong kho, và đủ đẹp để sử dụng hàng ngày trong môi trường văn phòng. Nó cung cấp mã vạch hiệu suất tuyệt vời, RFID, iClass và đọc Prox.

Lợi ích bao gồm:

  • PDA cầm tay tích hợp với đầu đọc huy hiệu Multi-Technology.
  • Hỗ trợ iClass, Prox, Indala, Mifare, PIV và nhiều hơn nữa!
  • SDK RFID đầy đủ có sẵn cho các yêu cầu đọc / ghi thẻ.
  • IP65 đánh giá thiết bị (Bụi, Mưa lớn, Tuyết, 1.5m thả).
  • GPRS, WiFi, Bluetooth, 1D / 2D Mã vạch, GPS, Tùy chọn máy ảnh.
Mobile-Reader