Tag: Kế hoạch hành động khẩn cấp sơ tán EAP

Cách 7 để tính tiền cho nhân viên của bạn trong trường hợp khẩn cấp

Đăng trên
danh sách kiểm tra phim hoạt hình

Có thủ tục tại chỗ để sơ tán nơi làm việc là một phần của những gì nhà tuyển dụng nên làm để giữ cho nhân viên của họ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. “Kế toán cho tất cả nhân viên sau khi sơ tán khẩn cấp đã được hoàn thành” là một trong những yêu cầu tối thiểu của Bộ Lao động đối với kế hoạch hành động khẩn cấp (EAP). Tuy nhiên, cách thức mà một chủ nhân nên thực hiện ..

Đọc Thêm