Danh mục: Kiểm soát truy cập trên thiết bị di động

Phần sơ tán khẩn cấp 1 - Fire Drills

Đăng trên

Là trẻ em, hầu hết chúng ta trải qua những kinh nghiệm về các cuộc tập trận lửa ở trường. Chúng thường là một điều trị đặc biệt bởi vì nó có nghĩa là chúng ta phải ở đâu đó ngoài lớp học của chúng ta. Nếu chúng ta may mắn, nó cho chúng ta nhiều thời gian hơn để nhồi nhét một bài kiểm tra. Bởi vì trường hợp khẩn cấp thực sự rất hiếm, ít người bị cháy […]

Đọc Thêm

Hiệu ứng Line - Chi phí ẩn của đường dài cho doanh nghiệp của bạn

Đăng trên

Có rất nhiều chi phí ẩn để kinh doanh, nhưng một trong những bạn có thể không nghĩ đến là chi phí để nhân viên của bạn chờ đợi. Đang chờ các máy tính chậm khởi động, chờ đợi các quy trình kinh doanh chậm chạp, hoặc những gì tôi sẽ tập trung vào blog của tuần này - chờ đợi trong các dòng. Đang chờ dòng […]

Đọc Thêm