tác giả: Alex Jacobsma

Phản xạ RFID

Đăng trên
Trình hướng dẫn RFID

Công nghệ RFID dựa trên các hiệu trưởng khoa học rõ ràng. Thẻ thu thập năng lượng dự kiến ​​của sóng radio trong trường điện từ. Các thẻ sau đó phản ánh lại một tín hiệu thay đổi bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là phân tán ngược mà ăng-ten nhận được. Bởi vì nó là một khoa học, nó thường được giả định rằng một chuyên gia có thể dự đoán chính xác cả đọc [...]

Đọc Thêm