XPressTools Theo dõi tài sản và quản lý khoảng không quảng cáo

Theo dõi tài sản

Màn hình chính

Bản đồ theo dõi tài sản vật lý Ảnh chụp màn hình

Màn hình bản đồ

Bản đồ theo dõi tài sản vật lý Ảnh chụp màn hình

Màn hình kiểm tra

Ảnh chụp màn hình theo dõi tài sản vật lý